Hoe we de nieuwe welzijnsorganisatie BuZz hielpen opzetten

Vraag: kunnen jullie helpen met het opzetten van een compleet nieuwe welzijnsstichting die Leidse wijkbewoners helpt bij het ontwikkelen van belangrijke basisvaardigheden?

Oplossing: we zorgden voor overzicht en structuur, hielpen de businesscase uit te werken en ontwikkelden de identiteit, missie en visie in een driedaagse teamsessie. Ook legden we de basis voor vruchtbare samenwerkingen met stakeholders en andere welzijnsorganisaties.

Met het programma Sterke Sociale Basis wil de gemeente Leiden het welzijn van de inwoners van de stad vergroten. Het programma bestaat uit de thema’s Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. Samen met zorgprofessionals en projectleider Kirsten Zitman gaven we invulling aan dat laatste thema door een compleet nieuwe welzijnsstichting op te zetten: BuZz. Kirsten is nu directeur van de stichting en vertelt hieronder hoe ze onze samenwerking ervaarde.

‘Natuurlijk waren we trots dat we de aanbesteding gegund kregen’, vertelt Kirsten, ’maar het betekende ook: veel werk in weinig tijd. Midden in de eerste coronalockdown. Binnen zes maanden moest er namelijk een compleet nieuwe organisatie staan, die precies past binnen de spelregels van de gemeente.’

Basiskracht: de opdracht
Het thema Basiskracht staat voor het ontwikkelen van basisvaardigheden die nodig zijn om mee te doen in de maatschappij. BuZz focust op zes thema’s:

  • Digitale vaardigheden
  • Netwerk opbouwen
  • Nederlandse taal
  • Talentontwikkeling
  • Gezonde leefstijl
  • Omgaan met geld en papier

Met activiteiten, bijeenkomsten en het monitoren van de individuele ontwikkeling van bewoners in de wijk draagt BuZz bij aan die vaardigheden.